Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επιχειρηματική Ανακάλυψη Περιόδου 2021 - 2027

 

Δείτε εδώ τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας για την Βιώσιμη Οικονομία

 

 

Δείτε εδώ τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας για την Γαλάζια Οικονομία

 

 

Δείτε εδώ τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας για την Δημιουργική Οικονομία

 

Διαβούλευση Επί των προτάσεων των Συμβουλευτικών Ομάδων

Δείτε τις προτάσεις των Συμβουλευτικών Ομάδων της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Περιφέρειας Αττικής, ανά Τομέα της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης:

 

01-ΒΥΚΑ: Υλικά - Κατασκευές και Βιομηχανία
02-ΤΔΠ: Τουρισμός - Πολιτισμός - Δημιουργικές Βιομηχανίες
03-ΑΓΡ: Αγροδιατροφική Αλυσίδα
04-ΠΒΚΟ: Περιβάλλον - Κυκλική Οικονομία
05-ΒΥΦΑ: Βιοεπιστήμες - Υγεία και Φάρμακα
06-ΜΕΑ: Μεταφορές - Εφοδιαστική Αλυσίδα
07-ΑΕΝΕ: Αειφόρος Ενέργεια
08-ΨΤΕ: Ψηφιακές Τεχνολογίες