Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επιχειρηματική Ανακάλυψη Περιόδου 2021 - 2027

 

Δείτε εδώ τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας για την Βιώσιμη Οικονομία

 

 

Δείτε εδώ τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας για την Γαλάζια Οικονομία

 

 

Δείτε εδώ τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας για την Δημιουργική Οικονομία

 

Ολοκλήρωση κύκλου 2022-2023 της ΔΕΑ Αττικής

Ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 ο πρώτος κύκλος της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ) της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 και περιλάμβανε:

 • Συγκρότηση των τριών (3) Συμβουλευτικών Ομάδων (Σ.Ο.) της ΔΕΑ Αττικής
 • Πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας των Συμβουλευτικών Ομάδων (4 Οκτωβρίου 2022)
 • Συνεδριάσεις των Συμβουλευτικών Ομάδων, επεξεργασία προτάσεων (πέντε συνεδριάσεις καθεμιάς)
 • Συναντήσεις/workshops με φορείς καινοτόμου επιχειρηματικότητας
 • Οριστικοποίηση πρώτης έκδοσης των προτάσεων των Σ.Ο.
 • Παρουσίαση – συζήτηση επί των προτάσεων σε συνεδρίαση του ΠΣΕΚ Αττικής (29 Ιουνίου 2023)
 • Παρουσίαση – συζήτηση επί των προτάσεων των Σ.Ο. σε ανοικτή εκδήλωση (5 Ιουλίου 2023)
 • Δημόσια, ανοικτή, ηλεκτρονική διαβούλευση επί των προτάσεων 15 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2023
 • Συνεδριάσεις των Συμβουλευτικών Ομάδων για εξέταση των εισερχόμενων της Δημόσιας Διαβούλευσης και επικαιροποίηση/οριστικοποίηση προτάσεων και κειμένων
 • Παρουσίαση των τελικών προτάσεων σε συνεδρίαση του ΠΣΕΚ Αττικής
 • Διαβίβαση των προτάσεων στη ΕΥΔ Προγράμματος «Αττική 2021-2027»

 

Δείτε τις τελικές προτάσεις των Συμβουλευτικών Ομάδων της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Περιφέρειας Αττικής (κύκλος 2022-2023), ανά Τομέα της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης:

 

01-ΒΥΚΑ: Υλικά - Κατασκευές και Βιομηχανία
02-ΤΔΠ: Τουρισμός - Πολιτισμός - Δημιουργικές Βιομηχανίες
03-ΑΓΡ: Αγροδιατροφική Αλυσίδα
04-ΠΒΚΟ: Περιβάλλον - Κυκλική Οικονομία
05-ΒΥΦΑ: Βιοεπιστήμες - Υγεία και Φάρμακα
06-ΜΕΑ: Μεταφορές - Εφοδιαστική Αλυσίδα
07-ΑΕΝΕ: Αειφόρος Ενέργεια
08-ΨΤΕ: Ψηφιακές Τεχνολογίες